Zaproszenie do składania ofert na zakup materiałów zużywalnych (tuby na mapy) niezbędnych do bezpośredniego wykonywania obowiązków stażowych w ramach projektu pt. „Stażysta z doświadczeniem, przez dwunastu Uczestników projektu z kierunku Gospodarka Przestrzenna.

Termin składania ofert: 08.06.2018 r.

Treść zaproszenia: zaproszenie