„Stażysta z kompetencjami – staże dla studentów Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego”


 

Zawartość strony:

1. Informacje ogólne o projekcie
2. Listy przyjętych na staż
3. Informacje dla studentów
4. Zaproszenia do składania ofert

Płatne staże wakacyjne krajowe jedno- i trzymiesięczne

dla studentów kierunków Ochrona Środowiska,  Architektura Krajobrazu, Biologia oraz Biotechnologia i Biotechnologia MedycznaW związku z  uzyskaniem finansowania  z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację Projektu:

Stażysta z kompetencjami – staże dla studentów Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego” rusza rekrutacja na płatne staże wakacyjne.

Umowę o dofinansowanie podpisano na okres od 1.02.2018 r. do 30.11.2019 r.

Głównym założeniem projektu jest organizacja płatnych jedno- i trzymiesięcznych staży krajowych dla studentów kierunków:

Ochrona Środowiska, Architektura Krajobrazu, Biologia oraz Biotechnologia i Biotechnologia Medyczna.

Uczestnikami Projektu będą studenci czterech ostatnich semestrów studiów powyższych kierunków, w wieku 19-35 lat (możliwy jest udział osób starszych o ile będą spełniać pozostałe warunki).

 

 • Staże 1-miesięczne: 4 tygodnie (20 dni roboczych) x 6 h dziennie = 120 h (minimum 20 h/tydzień) realizowane dla studentów studiów stacjonarnych
  I stopnia
  na kierunkach Ochrona Środowiska, Architektura Krajobrazu, Biotechnologia, Biotechnologia Medyczna oraz Biologia
 • Staże 3-miesięczne: 12 tygodni (60 dni roboczych) x 6 h dziennie = 360 h (minimum 20 h/tydzień) – realizowane dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia na kierunkach Ochrona Środowiska, Architektura Krajobrazu, Biotechnologia oraz Biologia

 


UWAGA!

W okresie nie krótszym niż 2 tygodnie (10 dni roboczych) przed datą rozpoczęcia stażu, student (Uczestnik projektu) jest zobowiązany poinformować Kierownika Projektu lub Koordynatora Zadania o konieczności zakwaterowania w miejscu odbywania stażu oraz zwrotu kosztów dojazdu na staż- wsparcie dotyczy studentów odbywających staż w miejscowości znajdującej się powyżej 50 km od miejsca zamieszkania.

W przypadku braku zgłoszenia wyżej wymienionej pozycji, staż nie będzie mógł się odbyć we wskazanym terminie.


 

W 2018 roku planuje się objęcie stażem:


STUDIA I STOPNIA:

 • Ochrona środowiska (III rok, studia inżynierskie): 4 osoby
 • Architektura krajobrazu (III rok, studia inżynierskie): 5 osób
 • Biotechnologia (III rok, studia inżynierskie): 12 osób
 • Biotechnologia medyczna (II rok, studia licencjackie): 10 osób
 • Biologia (III rok, studia licencjackie): 5 osób

STUDIA II STOPNIA:

 • Ochrona środowiska (II rok, studia II stopnia): 7 osób
 • Architektura krajobrazu (II rok, studia II stopnia): 6 osób
 • Biotechnologia stosowana 2-letnia (II rok, studia II stopnia): 6 osób
 • Biotechnologia kosmetologiczna (II rok, studia II stopnia): 4 osoby
 • Biotechnologia stosowana 1,5 roczna (II rok, studia II stopnia): 9 osób

Staże odbywają się w instytucjach, których działalność opiera się na praktycznym wykorzystaniu przez studenta wiedzy uzyskanej na danym kierunku studiów


Każdemu stażyście oferowane jest:

 • stypendium stażowe w wysokości 2220 zł brutto/m-c,
 • zakwaterowanie poza miejscem zamieszkania – o ile staż realizowany jest powyżej 50 km od miejsca zamieszkania,
 • dojazd z domu do miejsca stażu (max. 200 zł),
 • niezbędne badania lekarskie,
 • ubezpieczenie stażysty od NNW,
 • materiały zużywalne niezbędne do realizacji zadań stażowych.

 

LISTY STUDENTÓW PRZYJĘTYCH NA STAŻ

Studia I stopnia

III Ochrona Środowiska I stopnia

III rok Architektura Krajobrazu I stopnia

III rok Biologia I stopnia

II rok Biotechnologia medyczna-studia licencjackie I stopnia

III rok Biotechnologia-studia inżynierskie I stopnia

 

Studia II stopnia

II rok Architektura Krajobrazu II stopnia

II rok Ochrona Środowiska II stopnia

II rok Biotechnologia kosmetologiczna-studia II stopnia

II rok Biotechnologia stosowana-studia 1,5roczne II stopnia

II rok Biotechnologia stosowana-studia 2letnie II stopnia

 

REKRUTACJA 2018/2019

UWAGA!!!

W związku z uzyskaniem z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgody na zwiększenie liczby stażystów milo nam poinformować, że wszystkie osoby zakwalifikowane na listę rezerwową zostały właśnie dopisane do listy głównej i mogą wziąć udział w stażach. W najbliższym czasie otrzymają Państwo na e-mail niezbędne informacje dotyczące przyszłego stażu

Studia I stopnia

III rok Architektura Krajobrazu I stopnia

III rok Biologia I stopnia

III rok Biotechnologia studia inżynierskie I stopnia

III rok Ochrona Środowiska I stopnia

 

Studia II stopnia

II rok Architektura Krajobrazu II stopnia

II rok Biologia II stopnia

 

 


UWAGA!!!

Do wtorku 13.02.2018 r. do godziny 10.00 została przedłużona rekrutacja na staże dla kierunków:

 • III Biotechnologia I stopnia
 • III Biologia I stopnia
 • III Architektura Krajobrazu I stopnia

WAŻNE INFORMACJE

Rekrutacja trwa od 1 lutego 2018 r. do 7.02.2018 r.

Po zapoznaniu się z Regulaminem stażu do Biura Projektu należy dostarczyć następujące dokumenty:

 • Formularz zgłoszeniowy,
 • Oświadczenie uczestnika projektu
 • Regulamin (zaparafowany na każdej stronie i podpisany).

W Dokumencie- Oświadczenie uczestnika projektu należy wpisać datę pierwszego wsparcia (ponieważ data nie jest jeszcze znana uprzejmie prosimy o NIEWPISYWANIE DATY!)

 

Składanie dokumentów od Poniedziałku do Piątku w godzinach: 9.00-10.00 oraz 13.00-15.00


 


Konsultacje dotyczące staży i składanie dokumentów:

 • dla kierunków Ochrona Środowiska,  Architektura Krajobrazu i Biologia

ul. Oleska 22, pok. 207 – mgr Agnieszka Brożonowicz – kierownik Projektu

tel. 77 401 60 20, e-mail: abroz@uni.opole.pl

 • dla kierunków Biotechnologia i Biotechnologia Medyczna

ul. Kominka 6A, pok. 217 – mgr Karolina Wilk – koordynator zadania

tel. 77 401 60 50, e-mail:  biotechnologia@uni.opole.pl

 

Dodatkowe informacje można również uzyskać:

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego, ul. Grunwaldzka 31 (dom studenta Kmicic-parter), 45-054 Opole

tel. +48 77 452 74 57, e-mailinkubator@uni.opole.pl


Zaproszenia do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert nr 11/2019

Zaproszenie do składania ofert na zakup materiałów zużywalnych (artykuły plastyczne) dla studentów z Wydziału Przyrodniczo-Technicznego odbywających staże w ramach projektu – termin składania ofert do 02.07.2019. Treść zaproszenia:...

czytaj dalej

Zaproszenie do składania ofert nr 10/2019

Zaproszenie do składania ofert na zakup materiałów zużywalnych (narzędzia ogrodnicze) dla studentów z Wydziału Przyrodniczo-Technicznego odbywających staże w ramach projektu – termin składania ofert do 26.06.2019. Treść zaproszenia:...

czytaj dalej

Zaproszenie do składania ofert nr 9/2019

Zaproszenie do składania ofert na zakup materiałów zużywalnych (artykuły plastyczne) dla studentów z Wydziału Przyrodniczo-Technicznego odbywających staże w ramach projektu – termin składania ofert do 18.06.2019. Treść zaproszenia: zaproszenie-nr-9-2019

czytaj dalej

Zaproszenie do składania ofert nr 8/2019

Zaproszenie do składania ofert na zakup materiałów zużywalnych (materiały ochronne) dla studentów z Wydziału Przyrodniczo-Technicznego odbywających staże w ramach projektu – termin składania ofert do 18.06.2019. Treść zaproszenia: zaproszenie-nr-8-2019

czytaj dalej

Zaproszenie do składania ofert nr 7/2019

Zaproszenie do składania ofert na zakup materiałów zużywalnych (narzędzia ogrodnicze) dla studentów z Wydziału Przyrodniczo-Technicznego odbywających staże w ramach projektu – termin składania ofert do 17.06.2019. Treść zaproszenia:...

czytaj dalej

Zaproszenie do składania ofert nr 6/2019

Zaproszenie do składania ofert na zakup materiałów zużywalnych (narzędzia ogrodnicze) dla studentów z Wydziału Przyrodniczo-Technicznego odbywających staże w ramach projektu – termin składania ofert do 10.04.2019. Treść zaproszenia:...

czytaj dalej