„Stażysta z doświadczeniem – staże dla studentów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego”


Staże 4 tygodniowe (140 godzin) – dla studentów ostatniego roku studiów licencjackich lub inżynierskich na kierunkach:

Rok akademicki 2017/2018 oraz 2018/2019


  • Ekonomia
  • Zarządzanie

  • Logistyka

  • Gospodarka przestrzenna

Termin rekrutacji 2017/2018 – rozpoczyna się w poniedziałek 12 lutego 2018 i kończy się w piątek 23 lutego 2018 r. o godz. 15.00

Termin rekrutacji 2018/2019 – zostanie podany w styczniu 2019 r.

 

WAŻNE INFORMACJE:

Po zapoznaniu się z Regulaminem stażu do Biura Projektu należy dostarczyć następujące dokumenty:

  • Formularz zgłoszeniowy, Oświadczenie uczestnika projektu oraz Regulamin (zaparafowany na każdej stronie i podpisany).

W Dokumencie- Oświadczenie uczestnika projektu należy wpisać datę pierwszego wsparcia (ponieważ data nie jest jeszcze znana uprzejmie prosimy o NIE WPISYWANIE DATY!)


LISTY OSÓB PRZYJĘTYCH NA STAŻ

Szanowni Państwo,

informujmy, iż w dniu 6 marca 2018 r. w Biurze Projektu (Wydział Ekonomiczny ul. Ozimska 46a, pok. 21) odbędą się rozmowy rekrutacyjne dla osób ubiegających się o udział w projekcie „Stażysta z doświadczeniem – staże dla studentów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego”.
Rozmowy będą prowadzone według następującego harmonogramu:
11.00-12.00 – Gospodarka przestrzenna
12.00-13.00 – Zarządzanie
13.00-14.00 – Logistyka
14.00-17.00 – Ekonomia

UWAGA!

W okresie nie krótszym niż 2 tygodnie (10 dni roboczych) przed datą rozpoczęcia stażu, student (Uczestnik projektu) jest zobowiązany poinformować Kierownika Projektu lub Koordynatora Zadania o konieczności zakwaterowania w miejscu odbywania stażu oraz zwrotu kosztów dojazdu na staż- wsparcie dotyczy studentów odbywających staż w miejscowości znajdującej się powyżej 50 km od miejsca zamieszkania.

W przypadku braku zgłoszenia wyżej wymienionej pozycji, staż nie będzie mógł się odbyć we wskazanym terminie.

 


UWAGA! W dniach 02.03.2018r. do 05.03.2018r. odbędzie się rekrutacja uzupełniająca na kierunku Logistyka.

Dokumenty rekrutacyjne można składać do:

  • Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego, ul. Grunwaldzka 31 (dom studenta Kmicic-parter), 45-054 Opole. Osoba przyjmująca dokumenty: Sylwia Mateja, smateja@uni.opole.pl

lub

  • Biura Projektu: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego, ul. Ozimska 46a, p. 21, 45-058 Opole

Każdemu stażyście oferujemy:

  • stypendium stażowe
  • ubezpieczenie NNW na czas realizacji stażu
  • badania lekarskie

50% staży objętych jest dofinansowaniem zakwaterowania poza miejscem zamieszkania lub zwrotu kosztów dojazdu z domu do miejsca stażu (w przypadku odległości większej niż 50 km)

Stażyści z kierunku Gospodarka przestrzenna otrzymają dodatkowo pakiet materiałów zużywalnych


Biuro Projektu:

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego, ul. Ozimska 46a, p. 21, 45-058 Opole

tel. +48 77 401 68 71, e-mail: projekty.we@uni.opole.pl

Kierownik Projektu dr inż. Magdalena Śliwa


Harmonogram otwarcia Biura Projektu:

poniedziałek: 12.30-13.30

czwartek: 13.00-14.00

piątek: 8.00-9.00

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania.

Dokumenty rekrutacyjne można również dostarczyć do Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego, ul. Grunwaldzka 31 (dom studenta Kmicic-parter), 45-054 Opole. Osoba przyjmująca dokumenty: Sylwia Mateja, smateja@uni.opole.pl


Zaproszenia do składania ofert