„Stażysta z doświadczeniem – staże dla studentów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego”


Staże 4 tygodniowe (140 godzin) – dla studentów ostatniego roku studiów licencjackich lub inżynierskich na kierunkach:

Rok akademicki 2017/2018 oraz 2018/2019


 • Ekonomia
 • Zarządzanie

 • Logistyka

 • Gospodarka przestrzenna

REKRUTACJA – Rok akademicki 2018/2019

 

Staże 4 tygodniowe (140 godzin) – dla studentów ostatniego roku studiów licencjackich lub inżynierskich na kierunkach:

 • Ekonomia
 • Zarządzanie
 • Logistyka
 • Gospodarka przestrzenna

 

Termin rekrutacji 2018/2019 – 01.02.2019-28.02.2019

UWAGA! Termin rekrutacji został przedłużony


KOMUNIKAT !

 

Biuro projektu w okresie wakacyjnym jest czynne według następującego harmonogramu:

 

 1. 08.07.2019 godz. 8.15-9.30
 2. 15.07.2019 godz. 8.15-9.30
 3. 22.07.2019 NIECZYNNE
 4. 29.07.2019 godz. 7.30-9.00
 5. 05.08.2019 godz. 7.30-9.00
 6. 12.08.2019 godz. 13.30-15.30
 7. 19.08.2019 godz. 8.15-9.30
 8. 26.08.2019 godz. 13.30-15.30
 9. 02.09.2019 godz. 13.30-15.30
 10. 09.09.2019 godz. 13.30-15.30
 11. 16.09.2019 godz. 13.30-15.30
 12. 23.09.2019 godz. 13.30-15.30
 13. 30.09.2019 godz. 13.30-15.30


Każdemu stażyście oferujemy:

 • stypendium stażowe
 • ubezpieczenie NNW na czas realizacji stażu
 • badania lekarskie
 • 50% staży objętych jest dofinansowaniem zakwaterowania poza miejscem zamieszkania lub zwrotu kosztów dojazdu z domu do
 • miejsca stażu (w przypadku odległości większej niż 50 km)

Stażyści z kierunku Gospodarka przestrzenna otrzymają dodatkowo pakiet materiałów zużywalnych

 

Biuro Projektu:

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego, ul. Ozimska 46a, p. 21, 45-058 Opole

tel. +48 77 401 68 71, e-mail: projekty.we@uni.opole.pl

Kierownik Projektu dr inż. Magdalena Śliwa

Biuro Projektu czynne jest w poniedziałki w godzinach 11.30-12.30 (nie obowiązuje w wakacje)

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania.

WAŻNE INFORMACJE:

Po zapoznaniu się z Regulaminem stażu do Biura Projektu należy dostarczyć następujące dokumenty:

 • Formularz zgłoszeniowy, Oświadczenia uczestnika projektu oraz Regulamin (zaparafowany na każdej stronie i podpisany).

W Dokumencie- Oświadczenie uczestnika projektu należy wpisać datę pierwszego wsparcia (ponieważ data nie jest jeszcze znana uprzejmie prosimy o NIE WPISYWANIE DATY!)

 


Termin rekrutacji 2017/2018 – rozpoczyna się w poniedziałek 12 lutego 2018 i kończy się w piątek 23 lutego 2018 r. o godz. 15.00

Termin rekrutacji 2018/2019 – zostanie podany w styczniu 2019 r.

 


LISTY OSÓB PRZYJĘTYCH NA STAŻ

Szanowni Państwo,

informujmy, iż w dniu 6 marca 2018 r. w Biurze Projektu (Wydział Ekonomiczny ul. Ozimska 46a, pok. 21) odbędą się rozmowy rekrutacyjne dla osób ubiegających się o udział w projekcie „Stażysta z doświadczeniem – staże dla studentów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego”.
Rozmowy będą prowadzone według następującego harmonogramu:
11.00-12.00 – Gospodarka przestrzenna
12.00-13.00 – Zarządzanie
13.00-14.00 – Logistyka
14.00-17.00 – Ekonomia

UWAGA!

W okresie nie krótszym niż 2 tygodnie (10 dni roboczych) przed datą rozpoczęcia stażu, student (Uczestnik projektu) jest zobowiązany poinformować Kierownika Projektu lub Koordynatora Zadania o konieczności zakwaterowania w miejscu odbywania stażu oraz zwrotu kosztów dojazdu na staż- wsparcie dotyczy studentów odbywających staż w miejscowości znajdującej się powyżej 50 km od miejsca zamieszkania.

W przypadku braku zgłoszenia wyżej wymienionej pozycji, staż nie będzie mógł się odbyć we wskazanym terminie.

 


UWAGA! W dniach 02.03.2018r. do 05.03.2018r. odbędzie się rekrutacja uzupełniająca na kierunku Logistyka.

Dokumenty rekrutacyjne można składać do:

 • Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego, ul. Grunwaldzka 31 (dom studenta Kmicic-parter), 45-054 Opole. Osoba przyjmująca dokumenty: Sylwia Mateja, smateja@uni.opole.pl

lub

 • Biura Projektu: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego, ul. Ozimska 46a, p. 21, 45-058 Opole

Każdemu stażyście oferujemy:

 • stypendium stażowe
 • ubezpieczenie NNW na czas realizacji stażu
 • badania lekarskie

50% staży objętych jest dofinansowaniem zakwaterowania poza miejscem zamieszkania lub zwrotu kosztów dojazdu z domu do miejsca stażu (w przypadku odległości większej niż 50 km)

Stażyści z kierunku Gospodarka przestrzenna otrzymają dodatkowo pakiet materiałów zużywalnych


Biuro Projektu:

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego, ul. Ozimska 46a, p. 21, 45-058 Opole

tel. +48 77 401 68 71, e-mail: projekty.we@uni.opole.pl

Kierownik Projektu dr inż. Magdalena Śliwa


 


Zaproszenia do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert nr 9/2019

Zaproszenie do składania ofert na zakup materiałów zużywalnych (artykuły plastyczne) dla studentów z Wydziału Przyrodniczo-Technicznego odbywających staże w ramach projektu – termin składania ofert do 18.06.2019. Treść zaproszenia: zaproszenie-nr-9-2019

czytaj dalej