WE

Staże dla studentów Wydziału Ekonomicznego

WPiA

Staże dla studentów Wydziału Prawa i Administracji

WPT

Staże dla studentów Wydziału Przyrodniczo-Technicznego

„Stażysta z doświadczeniem – staże dla studentów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego”

„Studenci specjaliści WPiA Uniwersytetu Opolskiego”

„Stażysta z kompetencjami – staże dla studentów Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego”


Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Programy stażowe dla studentów ostatnich lat studiów

Celem projektów jest podniesienie kompetencji i nabycie doświadczenia zawodowego studentów Uniwersytetu Opolskiego, odpowiadające potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez realizację wysokiej jakości staży.

 

Płatne staże krajowe dla studentów czterech ostatnich semestrów na kierunkach:

 

1.Wydział Ekonomiczny

  • Staże 4 tygodniowe (140 godzin)- realizowane dla studentów czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach Ekonomia, Zarządzanie, Logistyka oraz Gospodarka przestrzenna.

 

Planowane efekty projektu:

Podniesienie kompetencji 115 studentów w ramach działań uczelni wspartych z EFS

Nabycie umiejętności praktycznych, w ramach realizacji projektu, przez 115 studentów WE

Zdobycie doświadczenia zawodowego, w ramach realizacji projektu, przez 115 studentów WE

 

Wartość projektu: 571 377,50 zł                   Wkład Funduszy Europejskich: 481 556,96 zł

 

2. Wydział Prawa i Administracji

  • Staże 140-godzinne- realizowane dla studentów ostatniego semestru studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunkach  Administracja, Bezpieczeństwo Wewnętrzne oraz jednolitych magisterskich na kierunku Prawo.
  • Staże 160- godzinne- realizowane dla studentów czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunkach Administracja oraz Bezpieczeństwo Wewnętrzne oraz  jednolitych magisterskich na kierunku Prawo.

 

Planowane efekty projektu:

Podniesienie  kompetencji u min. 352 z 372 studentów, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa

Podniesienie  kompetencji u min.352 z 372 studentów WPiA w ramach działań uczelni wspartych z EFS

Nabycie doświadczenia zawodowego przez Uczestników Projektu poprzez formalnie poświadczony staż zwiększenie szans Uczestników projektu na Rynku Pracy

Zdobycie przez Uczestników Projektu doświadczenia zawodowego i kompetencji zgodnych z kierunkami kształcenia

 

Wartość projektu: 2 004 306,24 zł                                                 Wkład Funduszy Europejskich: 1 689 229,30 zł

 

3. Wydział Przyrodniczo-Techniczny

  • Staże 4 tygodniowe- 120 godzin realizowane dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach Ochrona Środowiska, Architektura Krajobrazu, Biotechnologia, Biotechnologia Medyczna oraz Biologia
  • Staże 12 tygodniowe- 360 godzin- realizowane dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia na kierunkach Ochrona Środowiska, Architektura Krajobrazu, Biotechnologia oraz Biologia

 

Planowane efekty projektu:

Podniesienie kompetencji min.88 z 92 studentów, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa

Zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego przez min.88 z 92 studentów WPT

Zwiększenie szans min.88 z 92 UP na rynku pracy poprzez formalnie poświadczony staż

Zdobycie przez UP doświadczenia zawodowego i kompetencji zgodnych z kierunkami kształcenia

 

Wartość projektu: 951 972,00 zł                                                         Wkład Funduszy Europejskich: 802 322,00 zł

 

Wydział Ekonomiczny, Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Przyrodniczo-Techniczny
Uniwersytetu Opolskiego na mapie Opola